27.84 °C თბილისი, საქართველო | 2021-09-18  
16:42:59

10 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, ნავთობის ფასი გაიზარდა

2020-12-11 13:07:39
204

2020 წლის 10 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა...

9 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით შეიცვალა

2020-12-10 10:11:51
204

2020 წლის 9 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, მსოფლიოს წამყვან ლონდო...

8 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, ნავთობის ფასი ურთიერთსაპირისპირო მიმა...

2020-12-09 11:41:40
204

2020 წლის 8 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა ...

7 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, ნავთობის ფასი შემცირდა

2020-12-08 11:21:17
204

2020 წლის 7 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა ...

„ოპეკი“ -ის ქვეყნები იანვრიდან ნავთობის მოპოვების გაზრდაზე შეთანხმდნენ

2020-12-05 13:09:55
204

„ოპეკი“ -ის ქვეყნები იანვრიდან ნავთობის მოპოვების გაზრდ...

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია - ვაქცინაცი...

2020-12-04 17:16:35
204

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია წელს, გლობა...

3 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, ნავთობის ფასი გაიზარდა

2020-12-04 10:26:40
204

2020 წლის 3 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა ...

2 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, ნავთობის ფასი გაიზარდა

2020-12-03 11:53:22
204

2020 წლის 2 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა ...

ნავთობის ფასი ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით შეიცვალა

2020-12-02 11:40:13
204

2020 წლის 1 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად, მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა ...

30 ნოემბრის ვაჭრობის შედეგად, ნავთობის ფასი შემცირდა

2020-12-01 13:22:16
204

2020 წლის 30 ნოემბრის ვაჭრობის შედეგად, მსოფლიოს წამყვან ლონდო...